Ks. Antoni Tasch

tasch

TASCH Antoni Józef (1845-1920), kanonik, proboszcz i dziekan parafii św. Mikołaja w Lesznie. Urodził się 4 VII w Strzyżewicach k. Leszna. W księgach chrztów par. św. Mikołaja w Lesz­nie figuruje pod dniem 7 VII 1845/ 44, s.’ 59.Był sy­nem Augusta i Elżbiety z Anderschów, prowadzą­cych gospodar­stwo rolne. Wy­kształcenie pod­stawowe i średnie pobierał w Strzyżewicach i Lesz­nie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1871 w Poznaniu. W 1870 uzyskał licencjat z teo­logii.

W czasie zaboru pruskiego był posłem na sejm Rzeszy Niemieckiej. Liczne znajo­mości umożliwiły mu zdobywanie funduszy na renowację i rozbudowę kościoła para­fialnego św. Mikołaja w Lesznie, gdzie w la­tach 1887-1920, pełnił funkcję proboszcza. W 1896 dokonał renowacji i umieszczenia tablic na nagrobkach bp. B. i R. Leszczyń­skich, pochodzących z 1695. W 1901, z własnych funduszy, przeprowadził rozbudowę probostwa.
W 1902 przystąpił do budowy Domu Katolickiego w Lesznie przy ul. Ko­ścielnej 16. Jego zasługą była elektryfika­cja i nowe organy. Na jego zlecenie, w la­tach 1905-8, rozbudował prezbiterium ko­ścioła św. Mikołaja podjął się arch. Guldenphennig z Padeborn.
Tasch był członkiem i działaczem katolickiej partii „Centrum” oraz redaktorem czasopisma „Germania”. Za­chęcał siostry zakonne do budowy szpita­la. Pomagał im materialnie. Był otwarty na działanie społeczne, wielu innowierców ota­czał opieką i wspomagał. Będąc narodo­wości niemieckiej, mówił i pisał po polsku i po niemiecku. Specjalną pochwałę otrzymał od ks. bpa Edwarda Likowskiego za pracę O prymacie biskupów rzymskich pierwszych wieków chrześcijaństwa. Abp F. Stablewski przekazał kapitule Metropolital­nej w Poznaniu 31 VII 1905 akta rzymskie Ojca Świętego Piusa X, dotyczące nomi­nacji księdza prób. T. na kanonika honoro­wego przy Archikatedrze Poznańskiej. No­minacja odbyła się 29 III 1906 w Katedrze Poznańskiej. T. miał zamiar przystąpić do podwyższenia wież kościoła św. Mikołaja ale postępująca choroba uniemożliwiła mu realizację planów.

Zmarł 19 II 1920 w Lesz­nie, pochowany został w podziemiach fary leszczyńskiej, w części wybudowanej jego staraniem, po stronie północnej. W pobliżu trumny umieszczono dużych rozmiarów ka­mień, na którym wykuto dane dotyczące zmarłego. Z okazji zbliżającej się 110 rocz­nicy objęcia parafii ufundowano i poświę­cono 19 III 1990 mosiężną tablicę pamiąt­kową na południowej ścianie kościoła, w pobliżu bocznego wejścia, projektu artysty rzeźbiarza Ireneusza Daczki.

Źródło: Dzieje parafii św. Mikołaja w Lesznie, red. ks. Kaczmarek K., Leszno 1995 s.159-61; Tablica na farze leszczyńskiej /Z.Gr./: „Panorama Leszczyńska” 1996 nr 22 s.9; – Akta Konsystorza Jeneralnego Arcybiskupiego Poznańskiego, Personalia KA 1183.

Konrad Kaczmarek

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s